Projekte te realizuara

EDP në Shqipëri për problemet e varfërisë dhe emigrimit

Qëllimi i projektit ishte të silleshin 13 persona nga vende të ndryshme të Europës dhe të vendoseshi
Lexo me shume

Marrëdhëniet Ndërfetare dhe Edukimi për Paqen

Marrëdhëniet Ndërfetare dhe Edukimi për Paqen Qëllimi i projektit ishte: Përmes aktiviteteve edukati
Lexo me shume

Të Drejtat e Njeriut; Edukim për Paqen; Zhvillim i Komunitetit

Të Drejtat e Njeriut; Edukim për Paqen; Zhvillim i Komunitetit. Financuar nga CORDAID 2003-2006 &nbs
Lexo me shume

Program tre vjecar me titull “Drejtësia, Paqja dhe Zhvillimi në Veri të Shqipërisë”

Program tre vjecar me titull “Drejtësia, Paqja dhe Zhvillimi në Veri të Shqipërisë” 2000-2003 financ
Lexo me shume

Manifestimi për Paqen

Organizim i një manifestimi për paqen në bashkëpunim me të tjera OJQ që punojnë në Shkodër dhe me të
Lexo me shume

Program dy vjecar me titull “Drejtësia dhe Paqja në Veri të Shqipërisë”

Projekti u nda në dy faza dhe u shtri në zonat e Shkodrës dhe Malësisë së Madhe. Faza e parë kishte
Lexo me shume

Projekt për pastrimin e qytetit të Shkodrës.

Qendra ka zbatuar gjithashtu edhe një projekt për pastrimin e qytetit të Shkodrës. Projekti kishte t
Lexo me shume

Qendra e strehimit për refugjatët e luftës së Kosovës

Hapja dhe administrimi i një qendre strehimi për refugjatët e luftës të ardhur nga Kosova. Kapacitet
Lexo me shume

Aktivitete në shërbim të pajtimit në bashkëpunim me Vëllezërit Franceskanë.

Aktivitete në shërbim të pajtimit në bashkëpunim me Vëllezërit Franceskanë. (donator: Kisha katolike
Lexo me shume

Trajnim për zgjidhjen e konflikteve

Trajnim për zgjidhjen e konflikteve me drejtorët e shkollave dhe përfaqësues të autoriteteve vendore
Lexo me shume

Ndërgjegjësim i opinionit publik në komunën Rrethina

Ndërgjegjësim i opinionit publik në komunën Rrethina. (project pilot, donator: CRS) 1998.
Lexo me shume

Program edukativ në komunën Rrethina

Program edukativ në komunën Rrethina në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore të Shkodrës. (project pil
Lexo me shume

Studim i fenomenit të gjakmarrjes në komunën Rrethina

Studim i fenomenit të gjakmarrjes në komunën Rrethina (project pilot, donator: CRS)
Lexo me shume

Rrugë dhe ura të riparuara në qarkun e Shkodrës dhe të Malësisë së Madhe

Miniprojekte: Rrugë dhe ura të riparuara në qarkun e Shkodrës dhe të Malësisë së Madhe (Sponsor: CAR
Lexo me shume

Restaurim Shkollash ne Malesi e Madhe

Dy shkolla të restauruara në bashkëpunim me komunitetin në Malesi të Madhe (me mbështetjen e  (Spons
Lexo me shume

Lehtësimi i Gjakmarrjes dhe pasojave të saj

Komisioni Drejtësi dhe Paqe, në tetor të vitit 2010 ka filluar një projekt tre vjeçarë për reduktimi
Lexo me shume