Historiku

Kisha Katolike e Shqipërisë duke qenë në dijeni për tensionet, varfërinë dhe padrejtësitë e pranishme në një vend të sapodalë nga diktatura, vendosi të themelojë Komisionin për Drejtësi dhe Paqe dhe t

Projekte ne vazhdim

Arqipeshkvia Shkodër-Pult dhe Komisioni Drejtesi dhe Paqe i Shqiperise, me 4 dhe 5 shkurt 2013 në Tirana International Hotel organizuan konferencen me teme  Mbi të kaluarën komuniste në Shqipëri.Kjo k

Aktivitet e ardhshme

17 Janar 2014

21 Maj 2014

8 Janar 2014


jo