About Us

History of the Organization The Catholic Church of Albania, being aware of the tensions, poverty and the injustices present in a country which had just emerged out of a dictatorship, decided to found

Projekte ne vazhdim

Arqipeshkvia Shkodër-Pult dhe Komisioni Drejtesi dhe Paqe i Shqiperise, me 4 dhe 5 shkurt 2013 në Tirana International Hotel organizuan konferencen me teme  Mbi të kaluarën komuniste në Shqipëri.Kjo k

Aktivitet e ardhshme

17 Janar 2014

21 Maj 2014

8 Janar 2014


jo